Spiral

Atenció: Inspira…. espira.

Spiral neix com un espai on l’atenció és el centre de la vida, i la vida, moviment en forma d’expansió i creixement, un espai de consciència i salut.

Consciència és coneixement i salut és benestar.