TARIFES

SESSIÓ PREU
1 sessió

1 sessió individual (hores convingudes)

ABONAMENT 5 sessions

ABONAMENT 10 sessions

ABONAMENT Pack +

(4 sessions ioga + 1 sessió osteopatia)

ABONAMENT INFANTIL 5 sessions

ABONAMENT INFANTIL 10 sessions

15€

30€

50€

75€

75€

35€

65€

TOTS ELS ABONAMENTS TENEN UNA DURADA DE DOS MESOS